Mine værdier:

 Jeg er optaget af løsninger frem for problemer.

 Jeg holder mere af historier end diagnoser.

 Jeg forsøger at møde mennesker dér hvor de er, frem for dér hvor jeg gerne vil have, at de skal være.

 Jeg er glad for systemer og sammenhænge, i den forstand at jeg hellere vil fokusere på netværk og relationer, frem for at individualisere problemer.

 Jeg holder af skæve eksistenser og alternative løsninger på livets udfordringer.

 Og så er jeg glad for humor og glæde i mine relationer – personlige såvel som professionelle.

 

Mine fakta:

 

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2001.

 Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening .

 Jeg er autoriseret af psykolognævnet .

 

Jeg har før arbejdet med:

  • undervisning på Københavns Universitet

  • vejledning på Roskilde Universitets Center

  • vejledning på Danmarks Pædagogiske Universitet

  • ledelse og coaching i socialt arbejde

  • voldsforebyggelse og recovery (det at komme sig ovenpå psykiske lidelser) i socialpsykiatrien

  • korttidsorienteret og løsningsfokuseret terapi med enkeltpersoner, par og familier igennem flere år.

 

Mit teoretiske fokus er post strukturalisme, og min metodiske tilgang er systemisk med inspiration fra det narrative og kognitive.